Светльо Кантарджиев за промените в НК за културните ценности

Светльо Кантарджиев за промените в НК за културните ценности

През последните месеци наблюдавам как една меко казано неадекватна поправка в бъдещия нов Наказателен кодекс става повод за десетки изказвания на лица от културата, изкуството, колекционерството и други сфери, и как тази поправка все още не бива отменена – въпреки солидните в аргументацията си критики,които доказват, че е просто абсурдна.

Става въпрос за промените в НК, според които ще подлежим на санкция от  до 4г. затвор и глоба от 2 до 10хил. лв. в случай че притежаваме „културна ценност“  – или иначе казано предмет на възраст по-голяма от 50 години, и не сме я регистрирали.

Липсата на ясна дефиниция за понятието „културна ценност“, както и неопределеният минимален праг на финансовата й стойност, могат да направят така, че да ви изкарат престъпен деятел, да ви съдят и дори да ви наложат гореспоменатото наказание, в случай че имате, да кажем, стара шевна машина, грамофон, книги, черги или каквото и да е друго, по-старо от 50г. у вас.

svrПротив промените са известни личности с дългогодишен опит и авторитет в сферата на културните ценности, като акад. Светлин Русев, проф. Валери Стефанов, меценатът и колекционер Боян Радев и други. Според Светльо Кантарджиев(колекционер и учредител на фондация за опазване на културното наследство), чието изказване четох наскоро,  бъдещата поправка в закона е не само грубо навлизане на държавата в личното пространство на хората – задължаваща ги да декларират и регистрират абсолютно всичко, по-старо от тази възраст, но и определените наказания са прекалено строги.  Освен това, ако законът реално бъде приложен на практика, ще стане ясно, че страната ни дори няма логистичните възможности да поеме такъв наплив от предмети за регистрация и идентификация – което е съвсем нормално, защото специалистите ни са съвсем малко. Не ми се и мисли какво ще им е да  се налага да разглеждат стотици вехтории на ден, които няма да имат почти никаква стойност.

Това, което е опасно според мен обаче е, че много хора няма да си правят труда да регистрират старите си вещи, а вместо това може да ги унищожат, за да не бъдат обвинени в престъпление.

Силно се надявам, че проблемът ще бъде решен, защото е абсурден. Струва ми се малко вероятно някой някога да бъде осъден заради това, че не е „регистрирал“ някоя вехтория на баба си, но кой знае… ако това се случи, обаче, предполагам в съда за правата на човека в Страсбург, държавата ни ще бъде осъдена.

Google+ Comments