Предизвикателствата на пазара на труда

Предизвикателствата на пазара на труда

Пазарът на труда се променя драстично през последните години. Причината за това е вече достигането на работна възраст на представителите на поколенията от така наречените милениали и дженерейшън екс.

Тези млади хора са силно апатични (според всички проучвания и характеристики), силно зависими от социалните медии и новите технологии и трудно успяват да задържат вниманието си на една определена тема дълго време.

Пред професионалистите, занимаващи се с подбор на персонал се явява особената трудност да намерят наистина качествени и мотивирани представители на това поколение, които да запълнят овакантените работни места. Проблем се оказва мотивацията. Защото според наблюденията на общите характеристики на тези поколения, представителите им много бързо губят интерес. Това е проблем за всяка една организация, защото всеки един предприемач търси да назначи съвестни, мотивирани и надеждни служители, които да работят дълги години във фирмата.

В същото време представителите на това поколение претендират за много добри условия на работа и заплащане, а насреща не показват необходимите знания, умения и компетенции.

Дали ще изпадне света в един момент в криза на качествени работни кадри?

Споделете с мен вашето мнение по темата!

Google+ Comments