Кирилица или латиница?

Кирилица или латиница?

С прекратяването на тоталитарния режим в България гражданите на републиката все повече се опитват да се отворят към света и да разширят мирогледа си от възможности. Това включва и промяна на езика като знак за новото начало. За да се наблегне на демократичния старт в съвременната история на България, речта започва да се либерализира от политици и медии. Навлизането на технологии като компютри, интернет и e-mail променят начина на общуване и спомагат за преобразуването на езика. Все по-честите разговори за присъединяването на България към групата на европейското семейство поставят въпроса дали латиницата да се приеме като официална и като символ на напредък, или да се запази кирилицата като част от културата на народа.

Масовата употреба на компютри и на интернет постепенно довеждат до промяна на навиците в общуването в световен мащаб. За да се осъществи тази комуникация онлайн, е необходимо използването на разбираеми от всички знаци. За владеещите езици, използващи латински букви, това се осъществява без проблем. Но какво се случва с кирилизацията в интернет? Първоначално това е невъзможно поради технически затруднения – липсата на софтуер, който да разкодира и да предоставя кирилизираните символи до съответния адресат. Кодирането включвало използването на 127 знака – латински букви, цифри и редица специални знаци. Този аспект затруднява писането на e-mail с български букви, но не оказва влияние върху самото писане на текстове на компютър. Проблемът е отстранен и през 1995г. започват да се появяват първите медийни сайтове на кирилица (например онлайн изданието на в. „Пари“ и първите блогове). Други важни моменти, които спомагат за въвеждането на кирилица в онлайн пространството, са създаването на изцяло кирилизирана търсачка на Google през 2001г., кирилизираният Windows и пакети на Office Packet през 2002г., а с навлизането на смарт телефоните и кирилизиране на най-използваните софтуери – Apple и Android.

С въвеждането на все повече платформи за общуване, както и употребата на мобилни телефоните, комуникацията се изменя чрез кратки съобщения, които заместват разговора. За тази цел трябва да се избере език, на който да се общува. Въпреки че вече кирилизираните платформи са навсякъде, то мнозина продължават да използват латиницата. А вие как комуникирате онлайн?

Google+ Comments