Виваком неволи

Виваком неволи

Здравейте! Вече почвам да си мисля, че тече световен заговор срещу мен. Шегувам се, разбира се. Но, шегата настрана, тия дни се занимавам само с проблеми.

cccОткъде идват тоя път? Реших да се откажа от един стационарен телефон, който от години имаме в жилището и е към БТК, сега с търговското име Виваком. Но се оказа, че тая работа не е лесна. Телефонът се води на името на покойния ми баща. Казаха ми да занеса удостоверение за наследници, за да мога да прекратя договора с тях. Върнах се вкъщи, намерих удостоверението и пак отидох в офиса. Ново 20 – не било актуално. Попитах ги какво значи да е актуално – трябвало да е издадено през последните шест месеца. Bсе едно, че с времето обстоятелствата в това удостоверение биха могли да се променят! Но аз не си оставям магарето в калта. Не ми беше за друго, но изваждането на едно ново удостоверение е свързано с ходене до кметството и поне два часа загуба на време. Върнах се вкъщи и поразрових интернет и намерих един договор на БТК АД  с абонатите на услугите, предоставяни във фиксираната електронна съобщителна мрежа на дружеството. Прочетох го внимателно и там попаднах на информацията, че договорът може да бъде прекратен и от собственик на жилището, ако е придобито с договор за издръжка и гледане, какъвто е моят случай. Разпечатах въпросната информация и я занесох в офиса на гореспоменатата фирма. Служителката отсече:

-Не може!
Казвам и:- Как да не може, като тука го пише?

След почти скандал ми казаха да занеса нотариалния акт на жилището, с който да удостоверя, че аз съм собственик и начина, по който съм го придобил. Занесох оригинала. Искат да правят копие и да остане при тях. Не се съгласих естествено – това са неща, с които може да се злоупотребява. И така пак дойдохме в изходна позиция – за да се откача от тях, ще трябва да изгубя два часа и да извадя ново удостоверение за наследници. Но честно да ви кажа, пак не е сигурно, че няма да измислят някакво друго условие. И се питам: Това ли е начинът да се задържат абонати? Пожелайте ми успех!

Google+ Comments