Термини, процедури…?! ЕОС Матрикс обясняват всикчо

Термини, процедури…?! ЕОС Матрикс обясняват всикчо

Не можеш да си вещ във всяка сфера. За жалост у нас няма много фирми, които обясняват добре, ако се наложи да се възползваш от услугите им в бранш, който не познаваш.

2011-8-9-question-e1354132999763

Честно да си призная аз съм индианец във финансовата сфера. Наясно съм с главниците и лихвите, но общо взето познанията ми спират до там и трудно се ориентирам в договори и процедури. Доста неща обаче научих на скоро и то от приятелка, която имаше проблеми с кредит. Бяхме в кафене, когато ми сподели нещастно за забавяне на плащане към банка. В последствие се свързали с нея от компания за управление на вземанията. И тя, като мен, е много не наясно с много неща и – логично! – се притеснила. За нейна радост и утеха колекторската агенция се оказала ЕОС Матрикс –фирма, която има отношение към объркани и неразбиращи клиенти като нас.  Любезна жена отделила време и обяснила всичко – от това кога започва да тече просрочието, до какво се има предвид под „процедура по принудително изпълнение” и защо е толкова сериозна. След наученото приятелката ми се почувствала по-сигурна в себе си, а доброто отношение я предразположило към диалог. Споделила какви са затрудненията й и получила разбиране от другата страна и отсрочка за плащането.

Незнанието е присъщо за много хора. Некомпетентността в дадена област не означава, че имате ниска обща култура. Всъщност тук изобщо не става въпрос за обща култура, тъй като за всяка професионална сфера са характерни специфики. Правото, медицината, професиите обвързани с финанси или компютърно програмиране имат богата терминология, която само изучавалите и работещите в тази област разбират и използват. За жалост почти липсват сайтове  с полезна информация. За това адвокатите опитват да общуват с клиентите си на разговорен език, а И.Т. специалистите повтарят многократно какво е уеб приложение или как се изработва някакъв дизайн.

Сигурна съм, че и вие, читатели, ще отчетете като голямо удобство наличието на най-често задавани въпроси във финансовата област, които ЕОС Матрикс предвидливо изнася в сайта си. Там се откриват достатъчно разбираемо обяснения на термини и процедури, просто защото са необходими за клиентите. На това му казвам аз компания, която разбира тревогите на клиентите си и умее да предвижда нуждите им. Подобен подход е гаранция за добър старт на ефективни делови отношения.

Google+ Comments