Причината за високия процент на необслужвани вземания и ЕОС Матрикс

Причината за високия процент на необслужвани вземания и ЕОС Матрикс

Българската действителност отново попада под средните стойности, когато става въпрос за дисциплина на плащане. Според ежегодното проучване на EOS Group „Навици за плащане в Европа“ за 2017г., проведено в 16 европейски държави, българските бизнес клиенти плащат цели 27% от фактурите със закъснение или изобщо не ги погасяват. За сравнение в Европа този процент е 23%. Според анкетираните компании, забавените плащания от клиентите най-често водят до намаляване на печалбата, по-високи разходи за лихви и липса на ликвидност.  Ето защо голяма част от компаниите се доверяват на фирми за събиране и управление на вземания, каквато е и ЕОС Матрикс.

Една от основните причини за високия процент закъснели фактури е липсата на финансова култура в българското общество. Това е проблем, на който трябва да се обърне особено внимание още в училищната фаза. Също така огромен процент от населението не успява да задели никакви средства настрана. Това означава, че е трудно да разчита на спестяванията си при възникване на непредвидени ситуации, а това е предпоставка за забавяне на плащанията, които има.

Дейността на ЕОС Матрикс е съсредоточена в събиране и управление на вземания, като по този начин връща забавените средства в икономическия цикъл. Според изследването „Навици за плащане в Европа“ за 2017-а година,  42% от компаниите в България ползват експертните услуги на колекторски агенции, които им възстановяват обратно близо 9% от годишния оборот. Тези средства се връщат обратно в икономиката, като компаниите ги използват за погасяване на собствени дългове (56%), създаване на нови работни места (45%), различни видове инвестиции.

За разлика от общоприетото мнение за колекторските фирми в България, над 350-те висококвалифицирани служители на ЕОС Матрикс използват етични методи на комуникация, прилагат общоприети международни практики и ноу-хау, за да удовлетворят въвлечените страни. На практика те се явяват компетентен консултант за потребителите, на които предлагат гъвкави решения, съобразени с индивидуалните причини за забавянето на плащането.

ЕОС Матрикс е част от водещата международна финансова група EOS Group и оперира на българския пазар от повече от 15 години. EOS Group разполага с над 55 дъщерни компании в над 25 държави в Европа и Северна Америка, а нейните над 7 000 висококвалифицирани служители надеждно обслужват повече от 20 000 клиенти.

Google+ Comments