Орлин Алексиев и Асоциация на вносителите на автомобили

Орлин Алексиев и Асоциация на вносителите на автомобили

Орлин Алексиев е общински съветник в Столичния общински съвет от 2007-а година. От 2011-а година е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд, който отговаря за усвояването и разпределението на средствата, придобити от продажбата на общинска собственост. Тези средства се инвестират в стратегии и програми на Столична община, свързани с подобряването на облика на столичния град и осигуряването на сигурна и приятна среда за живот на гражданите му.

Роден е на 19.02.20167-а година, завършва право в Югозападния университет „Неофит Рилски“, има магистратура по бизнес администрация в Нов български университет и защитава докторантура по икономика и управление. Той е председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и е член на Постоянната комисия икономика и собственост на Столичния общински съвет.

Преди да започне да участва активно в управлението на град София, Орлин Алексиев става един от учредителите на Асоциацията на вносителите на автомобили (АВА) в България през 2004-а година, като до 2016-а е част от ръководството ѝ.

През годините АВА се изгради като браншова организация, която защитава интересите на своите членове и работи за синхронизирането на действащата търговска практика в България с европейските норми, които регламентират тази дейност. За да осъществи тази своя цел, АВА поддържа непрекъснат контакт с органите на държавната администрация. За да разреши редица проблеми, свързани с подобряването на режима на внос, регистрация и продажба на внесените МПС и ПТС, Асоциацията прави предложения, изготвя становища пред съответните държавни и законодателни органи.

Една от приоритетните цели на АВА – правото на ползване на временни регистрационни табели със срок от една година, е факт за всички членове на Асоциацията. Това са дилърски номера, благодарение на които ползвателят безпрепятствено придвижва превозното средство извън пределите на автосалона.

Една от най-важните инициативи на Асоциацията са кампаниите за пътна безопасност и намаляване на броя на децата-жертви на пътя. Съвместно с КАТ – Пътна полиция, асоциацията организира кампанията „Пази детето“. Тя преминава изключително успешно – по данни на КАТ през 2005 г., когато е реализиран 1-ви етап на кампанията, няма нито едно загинало дете в резултат на пътнотранспортно произшествие. В рамките на “Пази детето” са обезопасени близо 300 училища в цялата страна.

Google+ Comments