Българското кино

Българското кино

Аз съм наистина изненадана, очарована и вече вярваща в бъдещето на българското кино. Липсата на каквито и да било хубави български филми и сериали до преди около 2-3 години ме беше накарало да се откажа, дори да се отрека от родното кино, но нещата за щастие се промениха в доста положителна посока.

Вече си личи, че в българското кино се инвестира и съответно продуктите са с качество, конкуриращо дори известните кубински и перуански сериали, както и не слизащите с години от екрана турски сериали. Ние успяхме да докажем, че можем, че сме годни за създаването на качествено кино.

Google+ Comments