Tag: НК

Светльо Кантарджиев за промените в НК за културните ценности

През последните месеци наблюдавам как една меко казано неадекватна поправка в бъдещия нов Наказателен кодекс става повод за десетки изказвания на лица от културата, изкуството, колекционерството и други сфери, и…