Tag: забавена фактура

Причината за високия процент на необслужвани вземания и ЕОС Матрикс

Българската действителност отново попада под средните стойности, когато става въпрос за дисциплина на плащане. Според ежегодното проучване на EOS Group „Навици за плащане в Европа“ за 2017г., проведено в 16…