Равни ли са мъжете и жените?

Равни ли са мъжете и жените?

Иска ми се да зачекна една наболяла, но и доста спорна тема, а именно равни ли са мъжете и жените. Като казвам равни имам предвид що се отнася до работата и изобщо назначаването на някаква длъжност. Иначе като цяло, разбира се че всеки пол си има своите слаби и силни страни в различни области. Интересно ми е обаче, когато става въпрос за длъжност, която не е типична за единия пол, дали назначаването е въз основа на качествата или има доза предубеденост към една от страните. Предполагам на всички е известно, как повечето шефове на дадени фирми обикновено назначават секретарки на работа, а не секретари. Защо според Вас е така, нима мъжете биха се справили по-лошо от една жена, напротив дори по-добре, защото тогава няма как да има някакво сексуално привличане, което да попречи на адекватните решения. Както и мога да Ви дам много примери, в които ние жените сме пренебрегвани и в повечето случаи предпочитат да изберат мъж за длъжността вместо нас. Такива длъжности са например – дистрибуторите, полицаите, юридически длъжности и т.н. Аз смятам, че когато се търси служител или работник то критериите на които трябва да отговаря трябва да бъдат свързани със самата длъжност, а не дали е от мъжки или женски пол, или дали е достатъчно красив и симпатичен. Просто хората трябва да са толерантни и за тях мъжете и жените да са равни по отношение на работата.

Google+ Comments