Tag: хореография

Страстта в танците е задължителна

Първо трябва да отбележа, че за мен танците са преди всичко страст. Тя трябва да е основна движеща единица във всяка една хореография. След това идват стъпките, техниката и възможностите…